“כל בוקר מחדש אני קמה ונזכרת בהתרגשות ברגע שבו השתנו חיי. זה היה בשיעור של סדנת העומק לנשים, הגעתי מסוחררת מהקורבנות שלי, ואת עצרת אותי ושיקפת לי את עצמי בחדות ובעוצמה. דרכך הבנתי מה זה לקחת אחריות. תודה שאת מורת דרך עבורי.”