אני קוראת את הטיפים שלך, ונהנית מכל אחד ואחד מהם. את נוגעת בכל ההיבטים הרגשיים, הנפשיים והתקשורתיים בעיקר בינינו לבין עצמנו וזו אכן בעיניי הדרך הטובה ביותר להתקרב למי שאנחנו ולמיניות טובה יותר. תודה לך.”