Make love not war

כולנו מכירים את האימרה המפורסמת – “עשו אהבה ולא מלחמה!”, בחלקנו היא מעלה חיוך ורובנו חושבים שהיא עוד ביטוי של תום לב שעבר מן העולם. אף אחד לא אוהב מלחמות, כולנו משלמים את המחיר על קיומן באינסוף רבדים – חייהם של ילדינו, חיינו אנו, רמות גבוהות של מתח קיומי מתמיד, פגיעה מתמדת באדמת הפלנטה והשפעות מטרידות על ניהול הכספים ברחבי העולם.