כללי

השימוש באתר של  'דורית בר' מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי, טאבלט וכיוצ"ב.

 

זכויות באתר

כל הזכויות על התכנים המופיעים באתר אשר מקורם ב'דורית בר'  ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לדורית בר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לדורית בר.

התכנים באתר נועדו לשימוש האישי של הגולש/ת בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של דורית. 

 

שימוש באתר

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה 'דורית בר', ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי הגולש/ת. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

ידוע למשתמש/ת כי תכנים המוצגים באתר בכלל, אינם מהווים ייעוץ מקצועי. דורית בר אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

מיד בתום רכישה של מוצר מחנות האתר יקבל הלקוח ישירות לתיבת המייל שלו קישור לשימוש במוצר וחשבונית מס קבלה על התשלום.

 

הגנה על פרטיות, שימוש במידע ודיוור ישיר

האתר יוצר, בין היתר, דיוור ישיר – משלוח ניוזלטר בנושאים שונים בתחומי הפעילות של 'דורית בר' הכולל גם חומר פרסומי .

בהתאם להוראות החוק, הניוזלטר הכולל חומר פרסומי, נשלח אך ורק לגולשיםות מנויים ומנויות, שנתנו את הסכמתם לכך במפורש, בין בטופס ההרשמה כל משתמש/ת שנרשמו כמנוי לקבלת דיוור מהאתר רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור מהאתר, באמצעות הודעה מתאימה למפעילי האתר.

כל המידע אודות מנויים ומנויות, ובכלל זה נתונים, תמונות או מידע שנמסרו על ידי מי מהם בעת ההרשמה לאתר שלו, מגדר, גיל, תחומי ענין וכיוצ"ב, נשמר במאגר המידע הרשום של האתר.

האתר מתחייב שלא להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו לרבות מפרסמים או גורמים מסחריים, ולעשות שימוש במידע כאמור בכפוף לתנאי התקנון ועל פי הוראות הדין

 

שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. דורית בר  רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. דורית בר תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב יפו והמרכז.

 

כתובת בית העסק
בורגתה, עמק חפר, ישראל
052-3622506

 

תנאי לרכישה

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש/ת הינו בן 16 שנים ומעלה.
אספקת המוצר – תוך יום עסקים אחד, המוצר יגיע ישירות אלייך למייל ללא עלות דמי משלוח. חשוב לבדוק בכל תיבות הדואר – דואר נכנס/ ספאם / אשפה / תווית קידומי מכירות / כל הדואר.
דורית בר ו/או מי מטעמה אינה אחראית על נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר והאמור בו או מוצג בו אינו מהווה חלופה לחוות דעת מקצועית טיפולילת. האחריות על השימוש במוצרים ובמידע הנלווה עליהם היא על המשתמש/ת בלבד.
החנות של דורית בר נוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. שמך, הטלפון שלך, המייל שלך נשמרים אצלנו בסודיות מלאה. החנות של דורית בר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי האנשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

 

ביטול עסקה
ניתן לבטל השתתפות בסדנה עד שבועיים לפני שהיא מתקיימת בהחזר כספי מלא פחות 50 ש"ח דמי רישום.
ניתן לבטל השתתפות בסדנה עד שבוע לפני בהחזר כספי של 50% מעלות הסדנה
ניתן לבטל השתתפות בסדנה עד 3 ימים לפני בהחזר כספי של 30% מעלות הסדנה
ביטול השתתפות שקורה מאוחר יותר כרוך בתשלום מלא על הסדנה.
במקרה של סגר במדינה או הגבלות על אירועים הסדנה תעבור לאונליין ומי שירצה יקבל החזר כספי מלא.