#5 הכשלונות שלי

לתקופת זמן ארוכה מאד בחרתי שלא במודע לצמצמם את עצמי ומצאתי משמעות ביחסי מורה-תלמידה. זו היתה תולדה ישירה של טראומות ילדות אלימות, שבהן אילמות, קיפאון וההרגל לא להקשיב ללב שלי הפכו להיות “האישיות” שלי.

Details